Reklamáciu sa snažíme vybaviť v čo najkratšom čase, presný termín Vám však nie sme schopní vopred oznámiť. Maximálna lehota je zo zákona 30 dní od jej uplatnenia. O vybavení reklamácie budete okamžite informovaní.