Prvou možnosťou je prevod peňazí na účet IBAN: SK39 1100 0000 0029 4414 1571.  Pre identifikáciu platby použite číslo Vašej objednávky. Balíček Vám pošleme hneď, ako dorazia peniaze na náš účet. Zároveň si môžete vybrať aj formu dobierky, kedy zaplatíte za tovar v hotovosti pri jeho prevzatí.