Po dokončení Vašej objednávky sa zobrazia platobné údaje, v rámci ktorých sa nachádza aj číslo nášho účtu.