Tovar môžete reklamovať v tom prípade, ak má zjavné alebo skryté vady, ktoré ale nevznikli jeho používaním alebo opotrebením.